Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 13/2016 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust Nõukogu poolt vastu võetud 18. juulil 2016 (EMPs kohaldatav tekst)