Raport al Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu privind experienţa dobândită în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă