Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1300 ze dne 27. září 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Norska