Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1209 ze dne 9. července 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Antequera“ (CHOP)