Întrebare scrisă E-007659/11 Rebecca Harms (Verts/ALE) adresată Comisiei. Încălcarea convenției de la Århus de către Republica Slovacă