Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, în legătură cu modificarea Protocolului nr. 4 la respectivul acord, privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă