Întrebare scrisă P-5783/06 adresată de Marianne Thyssen (PPE-DE) Comisiei. Costurile legate de plăţile electronice