Denkavit Futtermittel Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de23 octombrie 1979. # Denkavit Futtermittel GmbH împotriva Finanzamt Warendorf. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht Münster - Germania. # Cauza 36/79. TITJUR