Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 939/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 octombrie 2013