Întrebare scrisă E-009629/11 Bairbre de Brún (GUE/NGL) adresată Comisiei. Reclasificarea cenușilor provenite de la incineratoare