Pisno vprašanje E-3663/07 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Obdavčitev vrednostnih papirjev