Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE#Articolul 354(ex-articolul 309 TCE)