Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/632 оd 6. svibnja 2020. o odobrenju izmjena specifikacije za zaštićenu oznake izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla („Menfi” (ZOI))