Cauza C-667/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 19 decembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italia) – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro [Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 – Articolul 2 punctul 4 – Noțiunea „beneficiar” – Articolul 80 – Interdicția de a proceda la deducere sau la reținere din sumele plătite – Altfel de taxă specifică sau cu efect echivalent – Noțiune – Bursă de studii cofinanțată de Fondul Social European – Asimilare cu veniturile din activitatea salariată – Reținere cu titlu de impozit anticipat pe venit, majorată cu taxe regionale și locale suplimentare]