Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1961 tal-11 ta' Diċembru 2018 li tistabbilixxi regoli interni li jikkonċernaw l-għoti ta' informazzjoni lil suġġetti tad-data u r-restrizzjoni ta' wħud mid-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ipproċessar ta' data personali għall-fini ta' attivitajiet tal-awditjar intern