Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9746 — Fyffes Limited/van Wylick GmbH) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 98/13