/* */

Pisno vprašanje E-4347/08 vlaga Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) za Komisijo. Proračun Evropske agencije za zdravila za nove oblike zdravljenja