Pusmečio pažangos ataskaita dėl ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimo (2015/I)