Cauza C-419/17 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 ianuarie 2019 – Deza, a.s./Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Regatul Danemarcei, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Suediei, Regatul Norvegiei [„Recurs – Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) – Anexa XIV – Întocmirea unei liste de substanțe supuse autorizării – Includere în lista substanțelor candidate la o eventuală includere în anexa XIV – Actualizare privind includerea substanței ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) în listă – Erori de interpretare și de aplicare a Regulamentului REACH și a principiului securității juridice – Denaturarea faptelor și a elementelor de probă – Întinderea controlului”]