Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de11 mai 1978. # Denkavit Futtermittel GmbH împotriva Finanzamt Warendorf. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht Münster - Germania. # Cauza 139/77. TITJUR Denkavit Futtermittel