Pisemne zapytanie E-004995/13 Zbigniew Ziobro (EFD) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Porwanie biskupów w Syrii