Întrebare scrisă E-0761/07 adresată de Gisela Kallenbach (Verts/ALE) şi Milan Horáček (Verts/ALE) Comisiei. Posibilitate de navigare pe Elba