Tužba koju su 26. studenoga 2019. podnijeli Abelia i WTW AS protiv Nadzornog tijela EFTA-e (Predmet E-9/19)2020/C 23/07