Abelian ja WTW AS:n 26 päivänä marraskuuta 2019 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne (Asia E-9/19)2020/C 23/07