Ettevõtjate Abelia ja WTW AS 26. novembril 2019 EFTA järelevalveameti vastu algatatud hagi (Kohtuasi E-9/19)2020/C 23/07