Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 6 mai 1986. # Ministerul Public împotriva Claude Muller și alții. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour d'appel de Colmar - Franța. # Libera circulație a mărfurilor. # Cauza 304/84. TITJUR Muller și alții