Pisno vprašanje E-0207/08 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Medsebojna električna povezava