Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/380 ze dne 6. března 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. března 2015 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc březen 2015