2008/94/EF: Kommissionens afgørelse af 25. januar 2008 om ajourføring af bilag A til den monetære konvention indgået mellem Den Franske Republiks regering, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Fyrstendømmet Monacos regering