PROPCELEX Regulamentul (CEE) nr. 678/87 al Consiliului din 26 ianuarie 1987 de aplicare a sistemului de certificate de origine prevăzut de acordul internațional din 1983 privind cafeaua în condițiile suspendării contingentelor