Hotărârea Curții din data de 14 iulie 1977. # Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG și Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. KG împotriva Eurocontrol. # Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesgerichtshof - Germania. # Cauze conexate 9 și 10-77. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe și Germanair Bedarfsluftfahrt TITJUR