Pranešimas apie viešąjį konkursą. — EPSO/AST/134/14. — Asistentai (AST 3) parlamentinio darbo srityje