Ilmoitus avoimesta kilpailusta — EPSO/AST/134/14 — Hallintoavustajat (AST 3) parlamenttityöskentelyn alalla