Cauza C-383/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polonia) la 15 mai 2019 — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, cu sediul în Varșovia