Jänsch/Comisia Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 20 octombrie 1977. # Heinz Günther Jänsch împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 5-76. TITJUR