/* */

Verordening (EG) nr. 3087/95 van de Raad van 21 december 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3372/94 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1995 voor vaartuigen die in de wateren van Litouwen vissen