Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de7 mai 1981.