Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Pakiet REACT-EU