Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2011 z  26. septembra 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny