Întrebare scrisă E-5058/10 Franz Obermayr (NI) adresată Comisiei. Directiva EIA