Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de9 martie 1988. # Engelina Lucas împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționari. # Cauza 47/87. Lucas/Comisia TITJUR