Avizul Comitetului Economic și Social European privind Recomandarea Consiliului privind consolidarea cooperării în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare [COM(2018) 244 final – SWD(2018) 149 final]