Întrebare scrisă E-5347/09 adresată de Potito Salatto (PPE), Licia Ronzulli (PPE) și Alfredo Antoniozzi (PPE) Consiliului. Violențe în Sudan