Întrebare scrisă E-003726/11 Giancarlo Scottà (EFD) adresată Comisiei. Regiunile rurale în politica de coeziune