Hotărârea Curții din data de 21 iunie 1983. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Franceze. # Cauza 90/82. TITJUR Comisia/Franța