van Dam și alții Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de6 iunie 1979. # Procese penale împotriva J. van Dam en Zonen și alții. # Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Economische Politierechter, Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Țările de Jos. # Cauze conexate 185/78 până la 204/78. TITJUR