Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de27 noiembrie 1986.