Sprawa T-441/13: Postanowienie Sądu z dnia 1 września 2015 r. – Makhlouf/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — Zamrożenie środków finansowych — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Błąd w ocenie — Prawo własności — Prawo do poszanowania życia prywatnego — Proporcjonalność — Powaga rzeczy osądzonej — Termin do wniesienia skargi — Dopuszczalność — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)