Asia T-441/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.9.2015 – Makhlouf v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen tuomioistuimen tarjoamaan oikeussuojaan — Arviointivirhe — Omistusoikeus — Yksityiselämän suoja — Oikeasuhteisuus — Oikeusvoima — Kanteen nostamisen määräaika — Tutkittavaksi ottaminen — Selvästi täysin perusteeton kanne)