Cauza T-386/19: Acțiune introdusă la 24 iunie 2019 — CQ/Curtea de Conturi